กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงไทย แถลงวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2560

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าววิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2560 ของธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 4 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ นานาเหนือ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดเสวนา IRDP “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดเสวนา IRDP “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ” ( Forum on Integrity and Transparency for Public Enterprises) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 และ 6 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

ธพว. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้สำรวจความเสียหายในเขตพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบและผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือ และหาแนวทางเตรียมแผนฟื้นฟู ซ่อมแซม ช่วยผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ปกติต่อไป ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดอกเบี้ยต่ำให้เควี อีเลคทรอนิคส์ปรับปรุงระบบการผลิตภายใต้แผนคลัสเตอร์หุ่นยนต์

นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้แก่บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Transformer) ...

ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคขององค์การศุลกากรโลก (ROCB) ประจำประเทศไทย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

อธิบดีกรมศุลกากรร่วมประชุมหารือกับนายกสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ ร่วมการประชุมหารือกับนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อแนะนำโครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances : CA) ณ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

การประชุม Joint Customs Operation renegade on counterfeit goods in the ASEM Framework – Briefing Meeting

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร และผู้แทน European Anti-Fraud Office (OLAF) ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม Joint Customs Operation renegade on counterfeit goods in the ASEM Framework – Briefing Meeting ณ ภิมานสยามฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

แถลงข่าวผลการประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 2/2560)

การประชุมคณะกรรมการร้านกาชาด กระทรวงการคลัง ประจำปี 2560

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านกาชาด กระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team)

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment )

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment ) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

รองนายกฯ เชิญชวนบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ SME Development Bank

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่ และสามารถบริจาคทุนทรัพย์ผ่านบัญชี “กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ธพว.” เลขที่บัญชี 172-0-09673-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ซึ่งในวันที่ 20 มกราคม 2560 ธพว.จะปล่อยขบวนรถคาราวาน...