งานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และการมอบสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

คลังเดินหน้าหนี้นอกระบบเป็นศูนย์

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงข่าวในงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ หน้าห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

รมว.คลัง ให้การต้อนรับคณะ IMF

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Ms. Ana Corbacho, Division Chief for Thailand and Myanmar IMF Asia and pacific department นำคณะผู้แทน IMF เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1และตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการ กยศ.ครั้งที่ 3/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของคลังเขต/คลังจังหวัด ในเรื่องการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับการวางแผนการทำงาน การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ทั้งนี้ บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กรมสรรพากรลงนาม MOU ความร่วมมือใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การให้บริการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Universe I Space Convention Center อาคาร The Nine พระราม 9 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2560

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

โฆษกกระทรวงการคลังแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ม.ค. ปี 2560 และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน ม.ค.ปี 2560

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคม ปี 2560 และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม ปี 2560 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)