ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิด Money 360 XPO 2017

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิด Money 360 XPO 2017 งานแสดงการเงินการลงทุนยุคเทคโนโลยี่ดิจิตัล ปีที่ 2 ชูแนวคิด "Innovestment of Wealth Tech" ผ่านกูรูวงการฟินเทคชั้นนำระดับประเทศกว่า 30 คน ด้วย 15 รายการสัมมนาที่ตอบสนองความเข้าใจ และสร้างโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ไปถึงนักลงทุนตลาดทุน มาพร้อมกับบูธสถาบันการเงินทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ รวมถึงเครือข่ายโอเปอเรเตอร์ชื่อดัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

สคฝ.แถลงผลการดำเนินงานปี 2559 และแผนการดำเนินงานในปี 2560

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และนายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แถลงผลการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากในปี 2559 ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี 2560 ณ ห้องเรสซิเด้นซ์ 303-304 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

กล่าวเปิดการสัมมนา Institutional Investors Forum:Thailand

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการสัมมนา Institutional Investors Forum:Thailand Investment Governance Code (I code) จัดโดย ก.ล.ต. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

งานสัมมนาใหญ่ประจำปี อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2017

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2017” และปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ.2560” ณ ห้องบอลูม A, B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมตรวจราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 – 25 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางการแก้ไข ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ธ.ออมสินรับรางวัล "Thailand's Most Admired Brand 2017"

นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานเลขาธิการ เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน รับรางวัล "Thailand's Most Admired Brand 2017" ประเภทธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดโดยนิตยสาร BrandAge นิตสารด้านธุรกิจและการตลาดชั้นนำของไทย ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กรมสรรพากร - สปท. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ เลขานุการกรรมาธิการและรองประธานคณะทำงานจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงานและทรัพยากรปิโตรเลียม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมพระอุเทน 5 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวการเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวกรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการส่งเสริมงานสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและประเทศอาเซียนตามลำดับ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 วาระ...

การประชุมคณะกรรมการ กอช.ครั้งที่ 2/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมหารือกรณีสถานะที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.371 จ.เชียงราย

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณีสถานะที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.371 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

รมว.คลัง ให้การต้อนรับ China Investment Corporation (CIC)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ China Investment Corporation (CIC) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560